Saturday, 28 September 2019

Abdul Wahid Pedersen tigger om penge på Facebook
Imam Abdul Wahid Pedersens moske Dansk Islamisk Center er i akut pengenød. Derfor tigger den tidligere så højtprofilerede imam i dag om penge på sin Facebookprofil. Interesserede kan give et bidrag via bankkonto til Dansk Islamisk Center: 1551-3306589962

Wikipedia skriver følgende om Dansk Islamisk Center:

"Dansk Islamisk Center (tidligere Moskeforeningen København) er en dansk moske og forening på Nørrebro i København. I modsætning til de fleste andre danske moskeer, der ofte er oprettet af og primært henvender sig til en bestemt herkomstgruppe (f.eks. dansk-tyrker, dansk-pakistanere eller danskere af arabisk herkomst), blev centeret startet i 2007 som moske og samlingssted for muslimer, hvor alt foregår på dansk (bortset fra rituelle handlinger som bønner, der reciterer Koranen på arabisk). Formålet var at oprette et samlingssted for danske muslimer, der ikke behersker f.eks. tyrkisk, pakistansk eller arabisk som deres første sprog - en gruppe, som stiger i antal i takt med, at mange efterkommere af indvandrere fra muslimske lande bliver født og vokser op i Danmark. Samtidig ønskede initiativtagerne, at centeret skulle være et sted, hvor udenforstående ikke-muslimer skulle kunne kigge ind og umiddelbart forstå, hvad der foregår, uden at have behov for en tolk.

Dansk Islamisk Center har en relativt markant position i offentligheden, ikke mindst som følge af de tilknyttede imamer, der ofte deltager i den offentlige debat. Centeret optræder som en institution i det muslimske miljø, der ønsker at opbygge en dansk muslimsk identitet som danske medborgere og derved afgrænser sig både fra udenlandske imamer, der ofte er præget af det land og den kultur, de kommer fra, og fra muslimske grupper med mere ekstreme holdninger."


Se også
Muslimer kalder dræbte turister for ludere og kællinger på mindeside på Facebook

5 comments:

 1. Dårlige betalere skal skride.

  ReplyDelete
 2. Faktisk er ikke-muslimsk område forbudt område for en muslim i længere tid end 10 år ( eller 50 år), med mindre man foretager fjendtlige (evt. nedværdigende eller illoyale) handlinger mod oprindelig befolkning for at formilde Allah og de 2 dødsengle Munkar og Nakir.
  Meget ulydig adfærd er, når 2.gen. muslimer forbliver i ikke-muslimsk land.
  Går immigrationslandet desuden i krig med muslimsk land, som f.eks. Syrien, er muslimer hjemfalden til frygtelig straf, hvis de ikke forlader landet, som angriber muslimsk område!!! ( Disse oplysninger er hentet fra og bearbejdet ud fra - http://www.respublica.dk/?p=2842 - Fantastisk gennemgang af Henning Duus der har arbejdet 28 år som lektor i statskundskab ved forsvaret. Han er cand. mag. i samfundsfag og idehistorie fra Aarhus Universitet. )

  ReplyDelete
 3. ISLAMS STADIER
  Den verdenskendte islamkritiker, dr. Peter Hammond, som har levet i mange år i forskellige, islamiske lande, har beskrevet, hvordan den gradvise erobring vil foregå.
  0-2 %
  Når den muslimske befolkning er under 2 % i et land, vil muslimerne primært blive opfattet som en fredelig minoritet, der ikke udgør nogen trussel. De bydes endda velkommen af den kulturelle elite som et eksotisk indslag i gadebilledet og af erhvervslivet som et tilskud til arbejdskraften.
  2-5 %
  Når muslimerne udgør 2 til 5 % af befolkningen, begynder de at rekruttere fra etniske minoriteter og udsatte grupper samt i fængslerne og gadebanderne. De starter egne småbander, der begår hærværk og rapserier.
  5-10 %
  Fra 5 % vil muslimerne begynde at udøve en uforholdsmæssig stor indflydelse på samfundet. De vil f.eks. kræve halalmad i institutioner og særregler på mange andre områder. De vil også begynde at true offentligt ansatte personer og butikspersonale. I form af f.eks. bilbrande, røveriske overfald og gruppevoldtægter udøver de terror mod omgivelserne.
  10-20 %
  Når muslimerne når 10 % af befolkningen, bruger de udbredt vold og anden lovløs-hed som middel til at få deres krav opfyldt. Enhver ikke-muslimsk handling bliver opfattet som en krænkelse af islam og fører til gadeoptøjer, brandstiftelser og over-fald. Jøder forfølges voldeligt. Gader og pladser okkuperes af muslimer til demonstrationer og anden magtmanifestation. Politiet er overbebyrdet, og fængslerne er fyldt til sidste plads med muslimske bandemedlemmer.
  20-40 %
  Volden eskalerer, når den muslimske befolkningsdel udgør 20 %. Der opstår ”spontane” oprør, militante jihadgrupper drager hærgende omkring, og jøder dræbes på åben gade. Muslimer brænder kristne kirker og jødiske synagoger af. Politiet forstærkes af militæret, men kan ikke hamle op med voldsmændene.
  40-60 %
  Når muslimerne udgør 40 % i et land, vil militante muslimer foretage regulære massakrer på anderledes troende, daglig terrorisme og regulær krigsførelse med håndvåben og sprængstoffer. Politiet og landets øvrige myndigheder er sat ud af kraft. Borgerkrigen er en realitet.
  60-80 %
  Muslimernes forfølgelse af de ”vantro” øges mærkbart. De foretager etniske udrensninger af hele byer. Sharia kræves indført, og al anden lovgivning kræves ophævet. Jizya, særbeskatningen af vantro, indføres.
  80-100 %
  Når 80 % af befolkningen er muslimer, vil der være permanent undertrykkelse af ”vantro”. Der vil forekomme landsomfattende, etniske udrensninger og i til dels endda folkedrab. Ved nådesløs forfølgelse af alle anderledes troende vil muslimerne skabe et land, der 100 % muslimsk.

  ReplyDelete