Saturday, 30 March 2019

Afsløring: Betjenten, der truede islamkritisk familiefar, er ræverød, hader Nye Borgerlige og elsker burkaen

Islamvenlig betjent går efter politiske modstandere.

Københavns Politi har knap fået bølgerne fra 'Tibet-skandalen' til at lægge sig, hvor ordensmagten stod bag en række uhørte begivenheder, hvor man knægtede borgernes grundlovssikrede rettigheder.

Nu sker det igen, og denne gang er det ikke Tibet og Kina, der er i centrum. En erfaren betjent fra Københavns Politi bliver nu afsløret i at tage sine egne politiske holdninger med på arbejde.

Betjenten omfavner islamisters burkaer og ser ned på Nye Borgerlige, som han mener, er "løgnagtige" og ikke er "gavnlig for det danske demokrati".

Men det bliver for alvor rigtig skræmmende, når politibetjenten truer politiske modstandere og køligt fortæller, at han som ordenshåndhæver indberetter familier og børn til de sociale myndigheder.

En rædselsvækkende historie bliver rullet op for helt åbne døre. Københavns Politi er endnu engang grebet i at krænke og forfølge politiske modstandere, som betjentene fra ordensmagten ikke er enige med.

Mød Jeppe Nyboe Jensen, som er politibetjent hos Københavns Politi.

Betjenten, der med alle midler vil true og lukke munden på islamkritikere og politiske modstandere i Danmark.'Dialogbetjenten', der greb til trusler

41-årige Jeppe Nyboe Jensen bliver efter endt uddannelse ansat i politiet i foråret 2007. Før det har han haft tre års erfaring som pædagogmedhjælper i en børneinstitution, der har en kraftig politisk slagside mod 'rød tankegang'.

Pædagogmedhjælperen tager den 'røde politiske overbevisning' med sig over i politikorpset sidst i 00'erne. Han tiltræder det eneste job i Danmark, hvor anvendelse af fysisk magt er tilladt overfor borgerne. En cocktail af magt og politisk observans er ved blive blandet.

Jeppe Nyboe Jensen begynder karrieren med at arbejde som almindelig betjent på de danske gader og stræder, men han stiger hurtigt i graderne og får et job i politiets udlændingecenter. Her får han kontakt med mange af de mellemøstlige 'kunder' hos dansk politi.

Senere bliver Jeppe Nyboe Jensen en del af lokalpolitiet på Nørrebro i København. En bydel, der er kendt for sin meget store andel af udenlandske borgere. Typisk er der tale om muslimske indvandrere fra Mellemøsten og Afrika. Her arbejder han med præventive tiltag mod den til tider voldsomme kriminalitet i området og får allerede her gode kontakter til kommunen og myndigheder.

Jeppe Nyboe Jensen elsker multikulturen i postnummer 2200 og fortæller åbent om den glæde, han føler, når han for eksempel hører fællessang fra den lokale muslimske vandpibe-bar.

I efteråret 2018 får Jeppe Nyboe Jensen en stilling i Københavns Politis kriminalpræventive sektion. Her arbejder han med helt unge mennesker under 18 år og afholder samtaler med forældre, kriminelle unge og myndighederne.

Det er i denne afdeling, at betjent Jeppe Nyboe Jensen i høj grad lærer, hvordan man kan bruge 'myndighederne' og 'kommunen' som et tiltag mod sine politiske modstandere.

Disse erfaringer bliver senere aktuelle, da Jeppe Nyboe Jensen skal på arbejde under den nu berømte demonstration ved Christiansborg Slotsplads i marts 2019.Truer demonstrant med 'indberetning til kommunen'

Klokken er knap 12, og de fleste danskere er på arbejde eller i skole, selvom de drømmer om weekenden, der banker på.

Fredag 22. marts 2019 vil være en dag, som danskerne sent glemmer. Flere hundrede islamister fra den stærkt radikaliserede organisation Hizb ut-Tahrir indtager demokratiets fornemmeste plads - Christiansborg Slotsplads - foran Folketinget.

Politikerne og borgere er chokerede over det, de ser.

Sortklædte muslimer møder op til deres manifestation af islam og Allah. Sortskæggede mænd, burkaklædte kvinder og små børn i klapvogne ses overalt på pladsen, da den kriminelle hadprædikant Monzer Abdullah går på talerstolen over middag.

Den muslimske demonstration er i gang, og Jeppe Nyboe Jensen og hans politikollegaer er på vagt. En del politifolk vil komme i direkte konfrontation med muslimske demonstranter, men Jeppe Nyboe Jensens øjne er rettet et helt andet sted hen.

Her ses den kriminelle imam Monzer Abdullah fra Hizb ut-Tahrir, mens han holder tale under det islamistiske 'jihad-flag', som specielt er populært i det tidligere Islamisk Stat.

Fire dage efter dette billede er taget, bliver Monzer Abdullah idømt et halvt års betinget fængsel i Københavns Byret for at opfordre til drab på jøder.Stemningen er meget ophidset blandt de råbende muslimer, der truer vesten med 'bål og brand', hvis der ikke laves et knæfald for Allah.

Imens patruljerer islamistiske vagter i gule veste side om side med Jeppe Nyboe Jensen og hans kollegaer.På pladsen ses mange muslimske børnefamilier, der er taget til den voldsomme demonstration på Christiansborg Slotsplads. Nogle børn er så små, at de sidder i klapvogne.

Nogle vidner beskriver 30 børn - andre op mod 100 børn - af forældre fra kredsen omkring Hizb ut-Tahrir. En organisation, der kæmper for at omdanne Danmark til en islamisk stat.

Pladsen er kønsopdelt for at leve op til islams værdier, og på billedet herunder sidder en muslimsk far og hans søn blandt de rasende islamister fra Hizb ut-Tahrir, der vil afskaffe dansk demokrati. Det får dog ikke Jeppe Nyboe Jensen til at rynke på næsen, han er vant til at arbejde med hårdkogt indvandrerkriminalitet på Nørrebro, der ligger få kilometer væk.

Der er ellers god grund til at tænke over sammenblandingen af Hizb ut-Tahrir og børn. Ifølge paragraf 56 i Hizb ut-Tahrirs forfatning er jihad et krav for alle muslimer, hvorfor alle muslimer over 15 år skal have militær træning og stå til rådighed.

Hizb ut-Tahrir er forbudt i flere lande. Blandt andet i Tyskland.Der er mødt ganske få danske borgere og politikere op på slotspladsen. De vil vise deres modstand mod muslimernes hadske budskaber.

En af de fremmødte danske politikere er det socialdemokratiske folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen.En gruppe danskere viser deres modstand mod islam

Københavns Politi har anvist nogle områder omkring slotspladsen, hvor de islamkritiske danskere, der vil demonstrere mod radikal islam, kan opholde sig.

En lille gruppe danskere er mødt op og står på den anden side af Slotsholmskanalen for at vise deres foragt for muslimerne i Hizb ut-Tahrir.

En far har medbragt sin 8-9-årige søn (aldersbeskrivelsen er opgivet af Københavns Politi), og de står på behørig afstand fra den rasende og råbende muslimske menneskemængde.

Moddemonstrationen er lovligt anmeldt til Københavns Politi, men får hurtigt besøg af politibetjenten Jeppe Nyboe Jensen, der har overvåget demonstranterne fra afstand.

Herunder ses den lille dreng, inden betjent Jeppe Nyboe Jensen fra Københavns Politi melder sin ankomst og medbringer et chokerende budskab, der skal sætte den danske grundlov under pres.

Alt ånder fred og ro, og danskerne demonstrerer i den bedste demokratiske ånd. Retten til at demonstrere og forsamle sig er en grundlæggende frihedsrettighed i Danmark.

Men det skal Københavns Politi snart udfordre på skammeligste vis i form af det, politiet kalder "dialog" med borgerne.Betjenten dukker op og truer familiefar

Pludselig ankommer politibetjenten Jeppe Nyboe Jensen til demonstrationen med de islamkritiske danskere.

Han arbejder denne dag som en såkaldt 'dialogbetjent', der har som opgave at få store begivenheder til at forløbe i god ro og orden ved hjælp af en god konstruktiv samtale med borgerne.

Men denne dag har Jeppe Nyboe Jensen noget helt andet end dialog at byde på.

Han deler nemlig ikke politisk holdning med de islamkritiske danskere, og derfor sidder de verbale trusler løst hos den 41-årige betjent.

Han har forladt den muslimske del af begivenheden for at kaste sit blik på moddemonstranterne. Og nu bliver tonen skarp.En familiefar bliver truet med 'kommunen'

Den såkaldte 'dialogbetjent' tager kontakt til drengens far. Det er en alvorlig samtale, hvor den chokerede far får at vide, at Jeppe Nyboe Jensen ikke accepterer, at faren medbringer sin søn til den islamkritiske demonstration.

Samtalen foregår diskret under fire øjne, men de omkringstående aner alligevel uråd.

Andre demonstranter kommer til og filmer samtalen mellem familiefaren og Jeppe Nyboe Jensen fra Københavns Politi. Derfor er der god dokumentation af forløbet omkring Jeppe Nyboe Jensens trusler.

Jeppe Nyboe Jensen eskalerer situationen i stedet for at huske sin jobbeskrivelse som 'dialogbetjent'. Meningen var, at han skulle få alt til at glide ved hjælp af en god tone og dialog. Han vælger dog at true familiefaren med en alvorlig indberetning til kommune og myndigheder. Han har fundet et værktøj til at true danske islamkritiske demonstranter, der er fredelige og lovligt forsamlet midt i København.

"Det er i den grad et emne, man skal være voksen for at tage stilling til," forklarer Jeppe Nyboe Jensen den forfærdede far, der frygter, at myndighederne måske kommer og fjerner hans barn. Udelukkende fordi faren er politisk aktiv og er kommet i kløerne på en venstreorienteret politibetjent.Flere af familiefarens meddemonstranter appelerer til 'dialogbetjenten' Jeppe Nyboe Jensen, der blot afslutter samtalen med et køligt svar: "Nu har jeg meddelt det, og længere er den ikke."

Københavns Politis repræsentant har gjort alvor af truslerne.

Alle demonstranterne er chokerede over det optrin, de lige har overværet. Det minder mistænkeligt meget om "Tibet-skandalen", hvor betjente fra samme politikreds forhindrede borgere i at forsamle sig på lovlig vis.

På billedet af Jeppe Nyboe Jensen, der er på vej væk efter at have leveret sin verbale trussel, kan man se, at han er bevæbnet og bærer en pistol i sit bælte i højre side.Beder regionspolitiker om at dæmpe sig

Jeppe Nyboe Jensen forsvinder væk, og den islamkritiske far står tilbage med en frygt for, at myndighederne snart rejser sag mod ham og hans familie. Uvisheden er næsten ubærlig.

Flere danske demonstranter møder den såkaldte 'dialogbetjent' Jeppe Nyboe Jensen andre steder omkring Christiansborg Slotsplads. En af de fremmødte er den folkevalgte regionsrådspolitiker Marianne Mørk Mathiesen. Hun er valgt ind i Regionsrådet i Syddanmark.

Marianne Mørk Mathiesen står og demonstrerer tæt på Finansministeriet, da Jeppe Nyboe Jensen dukker op ud af det blå.

Hun fortæller om sit møde med betjenten Jeppe Nyboe Jensen: "Han mente, at vi burde være stille, når Hizb ut-Tahrir bad bønner."Jeppe Nyboe Jensen beder altså danske demonstranter og en folkevalgt politiker om at være stille. Dette foregår, mens en radikaliseret islamistisk forening demonstrerer på Christiansborg Slotsplads. Hizb ut-Tahrirs erklærede mål er at omstyrte det danske demokrati, men alligevel er 'dialogbetjenten' Jeppe Nyboe Jensen tydeligt på islamisternes side denne fredag eftermiddag.

Her ses nogle af de rasende islamister i en konfrontation med Københavns Politi på pladsen ikke langt fra politikeren Marianne Mørk Mathiesen, der til daglig arbejder som læge i Esbjerg.

En betjent fra Københavns Politi fortæller følgende på sociale medier en uge efter, at muslimerne har været forsamlet. Han forklarer, hvorfor hans kolleger har en tydelig berøringsangst overfor de radikaliserede muslimer denne fredag eftermiddag:

"Man tør sandsynligvis ikke bevæge sig ind i flokken af muslimer, for det giver med 100% sikkerhed en masse ballade, råben og skrigen og racismeanklager," skriver kriminalassistenten i et indlæg.Muslimske børn er intet problem, mener politiet

Mange af de radikaliserede muslimer har taget deres små børn med til den voldsomme demonstration, men betjenten Jeppe Nyboe Jensen kontakter ikke én eneste muslimsk demonstrant for at true med kommunen og de sociale myndigheder.

Politiet behandler ganske enkelt borgerne meget forskelligt denne dag.

Her ses nogle helt unge muslimske piger iført tørklæde og en barnevogn i den kvindelige del af den kønsopdelte demonstrationen. De lytter blandt andet til den kriminelle imam, der tidligere har opfordret til drab på jøder.Det undrer mange iagttagere, at Københavns Politi og Jeppe Nyboe Jensen kun vælger at true med en myndighedssag hos den danske demonstration.

Det er nemlig tydeligt, at det er blandt de muslimske demonstranter, der er voldsomme optøjer og anholdelser på grund af hadet til de vantro i Danmark.

Københavns Politi oplyser til TV 2 Nyhederne, at de anholder "et mindre antal" personer på slotspladsen, der vil have fysisk fat i vantro danskere.

Grunden til, at Jeppe Nyboe Jensen behandler de muslimske demonstranter anderledes, kan meget vel findes i hans egen politiske overbevisning.'Dialogbetjenten', der hader Pernille Vermund og elsker burka

Den 41-årige Jeppe Nyboe Jensen har øjensynligt haft svært ved at lægge sine egne politiske overbevisninger fra sig, da han tager på arbejde fredag 22. marts.

Dansk politi skal sikre danske borgeres basale rettigheder. Men Jeppe Nyboe Jensen vælger at true mindst en af deltagerne, der er forsamlet i en lovlig demonstration mod radikal islam.

Ser man på Jeppe Nyboe Jensens sociale medier, bliver det hurtigt afsløret, hvor han står politisk.

Han er rødere end rød og omfavner gerne indvandringens præg på Danmark.Sort dannebrogsflag da Dansk Folkeparti vandt valget

Jeppe Nyboe Jensen føler en blanding af sorg og vrede 18. juni 2015.

Helle Thorning-Schmidt har tre uger forinden udskrevet folketingsvalg, og den røde blok taber med et brag denne dag.

Dansk Folkeparti bliver den store stemmesluger og er nu det største borgerlige parti i folketinget. 'Blå blok' med Lars Løkke i spidsen løber med sejren i juni 2015, og Jeppe Nyboe Jensen er rasende.

Da valgets resultat er kendt, vælger han at slå dette billede op på Facebook. Et sort dansk flag, der skal symbolisere hans had til det islamkritiske Dansk Folkeparti og hele blå blok.

Symbolikken kan ikke være mere tydelig.Politibetjenten vil kramme en islamist i burka

I sommeren 2018 er det meget tydeligt, at Jeppe Nyboe Jensen har et særdeles varmt hjerte for religionen islam og shariareglerne.

Dagen efter, at det meget omtalte 'burkaforbud' er trådt i kraft 1. august 2018, så laver Jeppe Nyboe Jensen denne specielle hilsen på Facebook."Kunne have været mig," erklærer den københavnske politibetjent og virker misundelig.

Jeppe Nyboe Jensen hentyder til sin politikollega "Charlotte", der dagen før har omfavnet en muslimsk kvinde, der er iført burka til en religiøs demonstration i København.

Billederne af det islamglade danske politi går verden rundt. Det vækker specielt opsigt, fordi danske politikere har forbudt burkaen i det offentlige rum, men alligevel bliver islamisterne omfavnet af en politibetjent med et stort kærligt smil.

Her er det Jeppe Nyboe Jensens kollega "Charlotte", der også er "dialogbetjent" i Københavns Politi.

Noget kunne tyde på, at 'dialogbetjente' er særligt glade for burkaer og islam.Håner Dansk Folkeparti

Jeppe Nyboe Jensen bruger også burkaforbuddet til at skrive nedsættende om Dansk Folkeparti i et opslag på Facebook.

Her kalder han en tilhænger af Dansk Folkeparti for "retardo" i sommeren 2018. "Retardo" er et slangord for at være mentalt retarderet. Lidelsen ses ofte hos personer med svær hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser som for eksempel autisme.

Den københavnske betjent er endnu engang meget åben om sit politiske tilhørsforhold på venstrefløjen. Han bruger gerne sindslidelser som retorisk våben mod sine politiske modstandere.
Hadet til Pernille Vermund er stort

Jeppe Nyboe Jensens stærkt venstreorienterede holdninger kommer meget tydeligt frem, når man nærlæser hans sociale medier.

Her er han kritisk overfor Nye Borgerlige, der har stillet spørgsmålstegn ved de mange tusinde statsborgerskaber, der bliver uddelt til muslimer.

Nye Borgerliges politiske ytringer gør politibetjenten rasende, og han farer straks i blækhuset.

Jeppe Nyboe Jensens modstand mod Pernille Vermund og Nye Borgerlige står glasklart, og man må forstå mellem linjerne, at han ønsker flere muslimske statsborgere i Danmark.Byrådsmedlem mærker betjentens vrede

Senere bliver Jeppe Nyboe Jensens had dog mere personligt. Denne gang rammer det den kvindelige politiker Mette Thiesen, som er Nye Borgeliges eneste folkevalgte byrådsmedlem i Danmark.

Her ses hun sammen med partiformanden Pernille Vermund.Jeppe Nyboe Jensen kalder toppolitikeren i Nye Borgerlige for "løgnagtig" og mener ikke, at Mette Thiesen er "gavnlig for det danske demokrati".

Det er hårde ord, som den politiske politibetjent trækker frem om partiet, der med stor sandsynlighed er at finde i folketinget efter valget i 2019.Grunden til, at Jeppe Nyboe Jensen skriver så hadsk om Mette Thiesen, er, at hun har påpeget, at der er såkaldte 'sharia-vagter' til stede under et stort arrangement med muslimsk massebøn på Københavns Rådhusplads i juni 2018.

Kusinen blander personlige forhold ind i debatten

Jeppe Nyboe Jensens kusine - Bente Nyboe - blander sig også i betjentens politiske angreb på Nye Borgerliges folketingskandidat.

Bente Nyboe drager politikeren Mette Thiesens private forhold ind i debatten. Politikeren fra Nye Borgerlige har nemlig et job som folkeskolelærer i sit liv udenfor dansk politik.

Hadet til Nye Borgerlige er stort i Jeppe Nyboe Jensens familie.Sharia-vagter med håndjern og tunge metallygter

I juni 2018 er Rådhuspladsen fyldt med muslimer i massebøn.

Her ses de to vagter, som politikeren Mette Thiesen påpeger, er bevæbnet med håndjern og store tunge metallygter, der kan bruges som slagvåben. (Arrangementet foregår i fuld dagslys)

Det er dette udsagn, der gør Jeppe Nyboe Jensen så rasende på sin politiske modstander, der i dag er folketingskandidat i Nordsjælland.Jeppe Nyboe Jensens politiske vrede eskalerer muligvis, fordi Københavns Politi også var til stede på Rådhuspladsen under muslimernes massebøn i sommeren 2018.

Herunder ses en kvindelig politibetjent i et nært samarbejde med det muslimske vagtfirma, der primært bevogter moskeer og islamiske arrangementer.

Havde Københavns Politi og Jeppe Nyboe Jensen en særlig grund til at forsvare 'sharia-vagterne' efter deres 'gode' samarbejde?

Faktum er, at Jeppe Nyboe Jensen går retorisk amok på Facebook mod en højreorienteret islamkritisk politiker, der påpeger usædvanlige ting omkring et muslimsk vagtkorps og en massebøn midt i København.Kritisk overfor roma-loven

I sommeren 2017 eksploderer et stort problem i København. Omrejsende romaer bor i lejre i hovedstaden og medfører store gener og kriminalitet.

Blandt andet fortæller personalet fra Rundetårn, at romaerne bruger turistattraktionen og den nærliggende kirkes arealer som toilet og besørger, hvor de vil.Et supermarked i bydelen Christianshavn beretter om kyniske romaer, der bare tømmer butikken og går igen. Politiet kan intet gøre.Noget skal derfor ændres, hvis romaernes kriminalitet ikke skal overmande landets hovedstad.

Derfor går de danske politikere i gang med at løse de omfattende problemer og laver en lov, der skal dæmme op for de kriminelle romaer og deres opførsel, der gør borgerne utrygge. Den såkaldte lov om 'utryghedsskabende tiggeri' bliver vedtaget i folketinget.

Det politiske tiltag, som Jeppe Nyboe Jensen nu skal håndhæve som betjent, gør ham rasende.
Han skriver straks et opslag på Facebook, der fortæller, at den nye lovgivning er unødvendig.

Jeppe Nyboe Jensen kan ikke se et problem med kriminelle romaer og omfavner multikulturen i København.Her ses en spontan opstået romalejr i den indvandrertunge bydel Nørrebro i sommeren 2017.

Det er på Nørrebro, at Jeppe Nyboe Jensen er en del af lokalpolitiet i flere år.Ser racisme overalt

Politibetjenten Jeppe Nyboe Jensen er tydeligvis en del af den venstreorienterede politiske fløj, hvor man påpeger og ser racisme overalt i det danske samfund.

Her er et af Jeppe Nyboe Jensens Facebookopslag fra foråret 2016.

"Fuck racisme" - den venstreorienterede politibetjent er kommet med på den 'røde politiske bølge', hvor man kalder politiske modstandere for racister.

Læg mærke til den sorte og hvide hånd. Der fokuseres som altid på hudfarver, og Jeppe Nyboe Jensen er ingen undtagelse.Truende betjent stemmer rødt

Den største politiske indrømmelse fra Jeppe Nyboe Jensen falder i efteråret 2014 på de sociale medier.

Politibetjenten, der truer med at indberette en islamkritisk familiefar til kommunen, står gerne ved sine røde politiske holdninger.

Her omtaler han "blå blok" som noget, der ikke giver ham en "rar fornemmelse".Hvad gør Søren Pape Poulsen?

Det hele ser ud til at være løbet af sporet for Københavns Politi og justitsminister Søren Pape Poulsen, der er Jeppe Nyboe Jensens øverste chef.

Korpset har en tydelig politisk slagside, når en betjent, der stemmer på venstrefløjen, truer sine politiske modstandere, når han er i tjeneste og uniform.

Ingen ved, hvor sagen ender. Måske trækker Københavns Politi og Jeppe Nyboe Jensen truslen tilbage på grund af presset på de sociale medier. Eller også bliver en uskyldig familie meldt til kommunen for at deltage i en lovlig anmeldt demonstration.

Under alle omstændigheder har offentligheden nu fået et indblik i, hvordan politiet arbejder i dagens Danmark.

Politiske betjente truer politiske modstandere til tavshed med de magtmidler, de har ved hånden.
Se også Politiet slår hårdt ned på islamkritisk demo ved Christiansborg: Indberetter far og søn til kommunen

Thursday, 28 March 2019

Politiet slår hårdt ned på islamkritisk demo ved Christiansborg: Indberetter far og søn til kommunenPolitiet accepterer ikke børn til islamkritiske demonstrationer.

Man tror næsten ikke sine egne ører og øjne mere. Danske myndigheder truer nu danske statsborgere, der er kritiske overfor islam.

Islamkritiske forældre bliver meldt til kommunen og kan i værste fald risikere at miste deres børn.

Da islamisterne fra Hizb ut-Tahrir afholder en kæmpe muslimsk manifestation på Christiansborg Slotsplads fredag 22. marts 2019, var der nogle få danskere, der mødte op og viste deres modvilje mod islamismen midt i København.

Men Københavns Politi havde også sendt betjente fra politiets 'kriminalpræventive sektion' på gaden. Den kriminalpræventive sektions opgave var at udpege og melde etniske danskere til myndighederne, hvis de havde børn med til demonstrationen.

Her tager en betjent fra Københavns Politi fat i en far under demonstrationen og forklarer, at han vil indberette faren til kommunen og myndighederne. Farens "kriminalitet" består i, at han har taget sit "8- 9-årige" barn med til den islamkritiske demonstration.Politiet underretter kommunen om islamkritisk far

Politibetjenten fra Københavns Politi er nådesløs, selvom faren og andre deltagere i demonstrationen roligt forklarer, at der intet er galt.

Politibetjenten afviser med det samme og fortæller, at han vil gå til myndighederne og oprette en sag.

"Det er i den grad et emne, man skal være voksen for at tage stilling til," erklærer betjenten kort og kontant overfor den chokerede far.

"Nu har jeg meddelt det, og længere er den ikke," siger betjenten i et køligt toneleje, da han forklarer, at han går til myndighederne med en anmeldelse mod faren.

En mand, der har deltaget i en lovligt anmeldt og rolig demonstration. Men Københavns Politi accepterer ikke, at islamkritik kommer børn for øre, og derfor slår politiet ned med hård hånd.

Her er den truende politibetjent på vej væk efter episoden med familiefaren. Den chokerede forælder aner på dette tidspunkt ikke, hvilke konsekvenser politibetjentens underretning til kommunen får.

Farens eneste "forbrydelse" var at tage til en islamkritisk demonstration med sin familie.Muslimerne måtte godt tage deres børn med

I Danmark er loven ikke lige for alle mere. Få meter væk fra den mand, der lige er blevet meldt til myndighederne, afholder op mod 1000 muslimer en kæmpe islamistisk demonstration.

Det er chokerende at se, at Københavns Politi ikke anmelder én eneste muslimsk forælder for at tage børn med til den del af begivenheden på Christiansborg Slotsplads.

Her er et billede af nogle børn til arrangementet, der er kønsopdelt. Læg mærke til barnevognen med et meget lille barn i.

Disse forældre gik fri, fordi de demonstrerede til fordel for islam.På et andet billede sidder en muslimsk far med sine børn på bedetæpper. Han gik også fri.

Københavns Politi lod de muslimske demonstranter være og meldte ikke muslimske forældre til myndighederne.

Hvorfor? Er det særligt slemt at være islamkritisk i politiets øjne?Der er flere tegn på, at danske myndigheder går efter islamkritikere

Den groteske sag fra demonstrationen i København fredag 22. marts er ikke en enestående lejlighed, hvor myndighederne har valgt at slå hårdt ned på folk, der er kritiske overfor islam.

Lige nu risikerer den islamkritisk debattør Jaleh Tavakoli at miste sit plejebarn, fordi hun har delt et link til en terrorvideo, der er offentliggjort på internettet af Islamisk Stat

Her er det Politiken, der omtaler sagen 15. marts 2019.
Kort tid inden har de danske myndigheder informeret Jaleh Tavakoli om, at de tager hendes plejebarn fra hende.

"Hun er ikke en digital rollemodel," erklærer Socialtilsynet overfor den familie, der haft deres otteårige plejedatter hos sig, siden pigen var 48 timer gammel.

Politiet hemmeligholder muslimsk kriminalitet og terror

I længere tid har dele af dansk presse og politikere kritiseret dansk politi for at skjule indvandreres kriminalitet.

Her er det Jydske Vestkysten, der skriver en artikel i maj 2018, fordi Syd- og Sønderjyllands Politi har hemmeligholdt en voldtægtsag med to afghanske gerningsmænd. De har voldtaget to unge piger på et toilet, men uvist af hvilken grund vælger politiet at mørklægge sagen. Dette sker vel og mærke efter, at gerningsmændene er anholdt, og politiet ikke ville skade opklaringen af sagen ved at offentliggøre oplysninger om gerningsmændene.

Borgerne i Danmark må ikke høre om den afghanske voldtægtssag i Esbjerg. Først da Jydske Vestkysten får et anonymt tip og konfronterer politiet, vælger politiet modvilligt at udtale sig.

Politiet prøver simpelthen at skjule muslimsk kriminalitet for borgerne.
I en anden meget alvorlig sag valgte dansk politi også at skjule vigtige oplysninger om islamistisk kriminalitet. Det viser sig, at politiet har fortiet, at terroristen Omar El-Hussein bar en koran på sig under sit angreb i februar 2015 i København

Her er det Kristeligt Dagblad, der i februar 2016 skriver om politiets censur, når det kommer til muslimsk religiøs terror.

Detaljen omkring koranen var yderst vigtig, fordi myndighederne havde luftet tanken om, at terroristen blot kunne være en almindelig kriminel.
Myndighederne angriber islamkritikere

Spørgsmålet er om, loven er lige for alle? Når der finder en kæmpe muslimsk manifestation sted i Danmarks hovedstad, så er det lovligt at tage sine muslimske børn med til demonstrationen.

Men er du etniske dansk borger og stiller dig på den islamkritiske side med din familie, så melder politiet dig straks til myndighederne.

Loven er ikke lige for alle mere. Dansk politi har valgt side og går nu direkte efter de danskere, der er imod ideologien islams udbredelse.

Hvorfor tillader danske politikere dette?

Bedøm selv situationen på dette klip fra Youtube, hvor betjentens aktion er foreviget:

https://youtu.be/pfPKu1lm4bs

Denne betjent er billedet på myndighedernes ny tilgang til islamkritik. "Jeg melder dig til kommunen."Se også Enhedslisten-politiker Bjarne Thyregod til islamkritisk plejemor: “… der er brug for et bekymringsbrev :-)”

Mediernes favorit-muslim kommer til Hizb ut-Tahrirs fredagsbøn

Tyrker truer med at terrorbombe Københavns Hovedbanegård

Wednesday, 27 March 2019

Rasmus Paludan om trusler og koranafbrænding

Kaan Tolgahan Kalkan er blevet fængslet for at true partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs. Truslen fra Kalkan var fremsendt som en besked til Rasmus Paludan. Beskeden kan ses herunder.Om de mange trusler, han modtager i øjeblikket i kølvandet på Stram Kurs’ koranafbrændinger, siger Rasmus Paludan:

“Jeg modtager desværre næsten flere dødstrusler end vælgererklæringer.”Se også Blonde Camilla Landgreen Jørgensen om partileder Rasmus Paludan: – Han skulle likvideres!

Arabiske dødstrusler mod Rasmus Paludan mødes med stilhed fra Løkke, Pape og Frederiksen

Søren Pape 's jernnæve: Hadsk imam opfordrede til drab på jøder, men slap for fængsel
Den muslimske hadprædikant Monzer Abdullah, der er imam i Hizb ut-Tahrir 's moske Masjid al-Faruq i Heimdalsgade på Nørrebro, fik sin straf i Københavns Byret. Monzer Abdullah blev dømt for at prædike og opfordre til drab på jøder, men han slap for at komme i fængsel, da han fik en mild betinget dom.

Imamen Monzer Abdullah skal være glad for, at han er muslim og hadsk imam. Havde Monzer Abdullah været i et værtshusslagsmål med justitsminister Søren Pape Poulsen 's forlovede, så var imamen røget direkte i fængsel.

En mand kom i foråret 2018 op at toppes med Søren Papes latino-kæreste på et ungdomsværtshus med billige drinks - en ganske almindelig onsdag nat. Barens slogan er "Beach Party All Year". Manden, der afviste Søren Papes forlovedes tilnærmelser på meget kontant vis, slap ikke helt så nemt som den jødehadske muslim Monzer Abdullah.

Manden fra drinksbaren ender med at sidde bag tremmer i hele 50 dage efter sammenstødet med Søren Papes forlovede. (I retten bliver manden senere idømt 30 dages fængsel)

Ærgerligt for ham at han ikke var en imam, der opfordrede til drab på jøder.

Søren Papes 'jernnæve' virker øjensynlig ikke, når det gælder muslimer.

(PS: Terroristen Omar El-Hussein var til stede ved Monzer Abdullahs fredagsprædiken. Dagen efter - lørdag 14. februar 2015 - angreb Omar El-Hussein Lars Vilks Komiteen 's møde om ytringsfrihed i Krudttønden. Det kostede filminstruktøren Finn Nørgaard livet. Senere - lørdag nat - skød og dræbte Omar El-Hussein vagten Dan Uzan foran synagogen i Krystalgade. Omar El-Hussein førte altså Monzer Abdullahs opfordring til drab på jøder ud i livet. Hvorfor Monzer Abdullah stadig befinder sig i Danmark eller som et absolut minimum ikke er interneret er et såkaldt godt spørgsmål.)

(Mere om terrormoskeen Masjid Al-Faruq - hvor ikke bare Omar El-Hussein havde sin gang, men hvor Lars Hedegaard 's attentatmand Basil Hassan og den nu udviste terrorist Said Mansour også kom - her)


Se også
A Hereford Beefstouw 's halalbøf er kommet i shitstorm

Monday, 25 March 2019

Arabiske dødstrusler mod Rasmus Paludan mødes med stilhed fra Løkke, Pape og FrederiksenFordi partiet Stram Kurs ikke er en del af den politiske elite og har elitens 'gode smag', så betyder konstante muslimske dødstrusler ikke så meget for den danske politiske overklasse.

Ytringsfrihed, sikkerhed og demokrati er for dem forbeholdt inderkredsen på Christiansborg.

Her er Mohammed Ben, der sender en hilsen til partileder Rasmus Paludan, hvor han nævner Paludans 'begravelse' på Christiansborg Slotsplads. En klar dødstrussel, der henviser til, at muslimer vil dræbe Rasmus Paludan ved fredagsbønnen midt i København i dag.

Islamisten Mohammed Ben er "anti-jøde", kæmper palæstinensernes sag, kører BMW, går i skudsikker vest / elefanthue, og så kalder han sin tidligere skole for "lorte skole". (Den skole som danske skatteydere har betalt for)

Alt i alt en perfekt grund til, at Søren Pape & co. vågner op. Lad os huske den omsorg og varme alle på Christiansborg omfattede justitsministeren med, da hans latinamerikanske kæreste var kommet i et slagsmål på et middelmådigt ungdomsværtshus en hverdagsaften.

Det gælder om at prioritere sin omsorg på Christiansborg.

(Tilsendt postering)


Se også
Mediernes favorit-muslim kommer til Hizb ut-Tahrirs fredagsbøn

Rasmus Paludan til intimiderende Daniel Khalaj: “Muhammed, hvorfor går du ikke bare din vej?”

Friday, 22 March 2019

Mediernes favorit-muslim kommer til Hizb ut-Tahrirs fredagsbøn


Hvis man følger med i de danske medier, så kan man næsten ikke undgå at kende islamisten Khalid Alsubeihi.

I en årrække har Khalid Alsubeihi narret danske journalister til at tro, at han er "en af de gode" - og medierne har stået i kø for at interviewe og filme ham.

Men virkelighedens Khalid Alsubeihi er en radikaliseret muslim, der befinder sig godt mellem ekstreme islamister.

I dag kan medierne og danskerne opleve Khalid Alsubeihi, når han deltager i fredagsbønnen på Christiansborg sammen med de ekstreme islamister fra Hizb ut-Tahrir, der kæmper for at afskaffe demokratiet og indføre et islamisk kalifat i Danmark.

Her sender Khalid Alsubeihi en 'forelsket hjerte-smiley' til Hizb ut-Tahrir folkene sammen med sit tilsagn om støtte under fredagsbønnen på slotspladsen foran Folketinget.

Kun de mest hardcore islamister og muslimer støtter op om Hizb ut-Tahrir i Danmark.


Islamisme og licens på Danmarks Radio

Khalid Alsubeihi er en fast gæst hos de danske medier. Her er det Danmarks Radio i 2017, der holder mikrofonen, så de danske licensbetalere kan få en kombination af islamisme og nyheder.TV 2 bøjer nakken for islam

Og her har statsejede TV 2 Nyhederne valgt at interviewe Khalid Alsubeihi, mens han er i Syrien i områder blandt andet kontrolleret af islamistiske terrorgrupper tilbage i 2016.

En af de dominerende grupper i det syriske område i 2016 er Osama bin Ladens al-Qaeda terrorgruppe. Om Khalid Alsubeihi har haft kontakt til al-Qaeda under sin rejse til Syrien vides ikke. Men det er da nærliggende at tro.

Journalisterne og TV 2-studieværterne Janni Pedersen og Lasse Sjørslev 's spurgte aldrig sig selv om, hvorfor Khalid Alsubeihi kan færdes i ro og fred i områderne omkring Islamisk Stat UDEN at blive udsat for det mindste.Berlingske bifalder en voldelig sport blandt indvandrerbørn

Her er det Berlingske, der hylder Khalid Alsubeihi og hans vision om at lære ultilpassede indvandrerbørn på Nørrebro kickboksning. (Terroristen Omar El-Hussein var i øvrigt aktiv udøver indenfor denne sport)

Berlingske mener, at kickboksning med en islamist i trænerrollen er et fint tilbud til småkriminelle mellemøstlige børn på Nørrebro i København.

Khalid Alsubeihi ville give de unge et "ærligt liv". Men i dag er bandevolden på Nørrebro mere ekstrem end nogensinde.
Kønsopdelt biograftur med hadprædikant

I foråret 2018 står Khalid Alsubeihi bag islamistiske arrangementer i Cinemaxx biograferne i Aarhus og København.

Deltagerne er kønsopdelt i biografen - kvinder og mænd må ikke sidde sammen. Hovedtaleren er hadprædikanten Mohamed Hoblos.
Mohamed Hoblos er kendt for at fortælle muslimer, at det er slemmere at misse en bøn til Allah - end at være pædofil eller voldtægstmand.

Her reklamerer Khalid Alsubeihi for sit islamistarramgememt i foråret 2018. Læg mærke til at filmen er 100 procent halal.Med i inderkredsen omkring banderne på Nørrebro

Khalid Alsubeihi har kontakter langt ind i de mest voldelige indvandrerbander i København. Alsubeihis kontakter tæller blandt andet de skydegale indvandrere i banden LTF og i banden Brothas, der styrer indvandrerghettoen Mjølnerparken på Nørrebro.

Her har Khalid Alsubeihi på mest mistænkelige vis "forhandlet" en våbenhvile blandt indvandrerbanderne i december 2017.

De danske medier spørger ikke sig selv, hvorfor en islamist har kontakter i banderne, og om det er godt, at en islamist "skaber fred" på Nørrebro.

Her er det TV 2 Lorry, der beskriver en gruppe islamister som en "mæglergruppe".

Medierne kan slet ikke få nok af Khalid Alsubeihi.Islamisten, der kommer på de danske skoler

Men også i undervisningsmiljøet i Danmark er man meget glad for islamisten Khalid Alsubeihi, der deltager i Hizb ut -Tahrirs fredagsbøn.

Her er det Grundtvigs Højskole i Hillerød i Nordsjælland, der har inviteret Khalid Alsubeihi på besøg. En af de ledende kræfter på Grundtvigs Højskole er i øvrigt venstreekstremisten Søren Lerche.

Og netop højskolelærer Søren Lerche mener, at de unge elever skal høre lidt "kloge ord" fra en islamist som Khalid Alsubeihi.
Herunder er det det indvandrertunge Ørestad Gymnasium, der har inviteret Khalid Alsubeihi til at arbejde med en 1.g klasse i 2016.

Ørestad Gymnasium blev kendt som stedet, der jagtede en dansk minister ud af gymnasiet med blandt andet tilråb som "luder".

Men her er Khalid Alsubeihi fotograferet sammen med 1.C på Ørestad Gymnasium.
Deltager i Hizb ut-Tahrirs arrangement

Fredag deltager Khalid Alsubeihi - danske mediers foretrukne muslim - i Hizb ut-Tahrirs store fredagsbøn midt i København.

Danske medier og undervisningsinstitutioner har i årevis støttet op om den tvetungede tale fra Khalid Alsubeihi. Men i dag bekender han kulør og støtter op om Hizb ut-Tahrir.

Mon Danmarks Radio, TV 2 og Berlingske også interviewer ham til fredagsbønnen med Hizb ut-Tahrir?(Tilsendt postering)


Se også
Abdel Aziz Mahmoud har modtaget 3.300 SMSer, e-mails og kommentarer og beskeder som reaktion på Helvedes Homo

Hizb ut-Tahrir 's Nørrebro-moske: Terrorrede og kønsadskillelse