Wednesday, 6 February 2019

Hadefuld undervisning i samfundsfag på Friskolen Hald Ege

Skolelærer hader Nye Borgerlige og underviser børn i venstreorienteret propaganda.

Under det netop overståede skolevalg for elever kunne forældre berette om børn, der havde været udsat for politisk propaganda fra skolelærere, hvis børnene havde givet udtryk for sympati for partier til højre for midten.

En af disse skolelærere er Stine Longmose Annexgaard, der underviser teenageelever i 9. klasse i blandt andet samfundsfag. Et fag på skoleskemaet, hvor netop politisk forståelse burde være et centralt emne. Men i hænderne på skolelærer Stine Longmose fra Friskolen Hald Ege ved Viborg bliver samfundsfag til lærerens personlige mulighed for at udøve rød politisk propaganda overfor eleverne.

Her er den 9. klasse som Stine Longmose underviser i sine egne politiske synspunkter.
Bruger venstreorienteret propaganda i undervisningen

Historien om Stine Longmoses venstreorienterede undervisning tager sit udgangspunkt på Facebook i begyndelsen af februar 2019.

Samfundsfagslæreren deler offentligt, hvordan hun indsamler materiale til undervisningen af 9. klasse på Friskolen Hald Ege.

Den stærkt venstreorienterede og hadefulde debattør Carsten Jensen lægger et politisk indlæg op på sin Facebookprofil.

Her citerer han den muslimske politibetjent Elvir Abaz fra Vollsmose ghettoens nærpolitistation. Betjenten ønsker ikke at beskytte debattører og politikere, der er kritiske overfor islam. Desuden ønsker Elvir Abaz blasfemiparagraffen, som et næsten enigt folketing afskaffede, genindført.

Det, mener Carsten Jensen selvfølgelig, er en rigtig god ide.Men endnu mere interessant bliver det, da Carsten Jensen også lægger Nye Borgerlige og partiets leder Pernille Vermund for had.

Nye Borgerlige er opstillingsberettiget og er på stemmesedlen til folketingsvalget i 2019. Partiet virker ved demokratiske midler og står i meningsmålinger til at komme i folketinget med mindst seks mandater.

Carsten Jensen kalder Pernille Vermund for "den glamourøse fremmedhaderske". Man kan mærke, at Carsten Jensen har en fortid som forfatter. Han ligefrem kæler for sproget.Alle disse hadefulde ytringer bliver straks opfanget af skolelæreren Stine Longmose, og hun skriver straks en åbenhjertig besked til Carsten Jensen.

Stine Longmose vil bruge forfatterens hadefulde politiske ytringer i sin samfundsfagsundervisning på Friskolen Hald Ege.

Dette indlæg er taget fra Carsten Jensens debattråd:Stine Longsmose er 40 år og har tidligere studeret teologi på Københavns Universitet. Hun havde en drøm om at blive præst. Men i dag virker hun som blandt andet samfundsfagslærer for de ældste elever på Friskolen Hald Ege, der ligger ved Viborg.

Her ses Stine Longmose på Friskolen Hald Eges hjemmeside.Rød propaganda for offentlige midler

Friskolen Hald Ege har en erklæret mission overfor de elever, skolen har en undervisningspligt overfor.

På skolens hjemmeside beskriver skolen åbent, at skolens undervisning tager udgangspunkt i værdier, der er "tydelige for eleverne". Set i lyset af Stine Longmoses indsamling af undervisningsmateriale står det klart, hvad de "værdier" er.

Skolen fortæller, skræmmende nok, at de vil "trække eleverne hen til steder, de ikke kan komme på egen hånd".

I dag ved vi, at de "steder" også indbefatter venstreorienteret politisk propaganda.Nu kan man jo spørge sig selv om, en en friskole ikke bare kan gøre, hvad den vil, når forældrene nu betaler for deres børns skolegang?

Sandheden er dog, at Friskolen Hald Ege er underlagt stramme regler fra undervisningsministeriet, der skal sikre skoleeleverne en ordenligt undervisning, der ikke er baseret på venstreorienterede og hadske ytringer.

Faktisk indrømmer Friskolen Hald Ege i deres vedtægter, at undervisningen på skolen gennemføres ved hjælp af "offentlige tilskud". Det er altså danske skatteydere og for eksempel også skatteindbetalinger fra Nye Borgerliges vælgere, der betaler for driften af Friskolen Hald Ege.Friskole oprettet af den røde fagbevægelse

Friskolen Hald Ege er helt åben omkring sit stærke politiske engagement. På skolens hjemmeside kan man se, at friskolen er oprettet i 1988, og at stifterne er de politisk venstreorienterede fagbevægelser i og omkring Midtjylland.

Problemet er, at skolen også har inddraget fagbevægelsens egne holdninger og nu underviser små børn og unge elever efter en ræverød dagsorden, hvor man omtaler politikere til højre for midten på den mest hadefulde måde.Her ses nogle af de elever, der udsættes for Stine Longmose og Friskolen Hald Eges røde menneskesyn hver dag.

Dette sker for offentlige skattemidler.Elever bliver uddannet i "multikultur"

Stine Longmose og hendes skoles røde politiske grundlag fører til daglige konkrete handlinger i undervisningen.

Her er Stine Longmose i 2018 på besøg i Ghana i Afrika med sin 9. klasse. Nu skal eleverne lære om "rød politik" og multikultur.
Her ses en elev fra Stine Longmoses samfundsfagsklasse. Han ser lidt beklemt ud ved at skulle stå og holde en afrikansk dreng i hånden, mens skolen tager et propagandistisk foto til skolens Facebookside.

Det vigtige for Stine Longmose er at signalere mulitikultur overfor eleverne samt skolens besøgende på sociale medier.Her er den politisk røde samfundsfagslærer i sit es sammen med nogle afrikanske børn.

Denne skolelærer fortæller sine elever, at politikeren Pernille Vermund er en "fremmedhaderske".Her ses Stine Longmose og en kollega på Afrikaturen med en skoleklasse.

Det vides ikke om, hendes kollega også underviser efter forfatteren Carsten Jensens hadefulde skriverier på Facebook.Rejsen til Ghana er slut, og nu skal eleverne i 9.klasse hjem og undervises i Stine Lomgmoses propaganda og egen politiske observans.

Alt dette foregår for offentlige økonomiske midler. Skatteyderne betaler.

Velkommen til Friskolen Hald Ege ved Viborg!


(Tilsendt postering)
Se også
Ole V. Christiansen, formand, LO Århus: Fra ‘pussy hat’ til forulempelse af ‘en kvindelig medarbejder’

Allahternativet - korankaos og hadithhurlumhej i fuld effekt

Politiassistent Elvir Abaz: - Ytringsfrihed er en fantastisk værdi, som skal ånde magthaverne i nakken og modvirke magtmisbrug. Men ...

3 comments: