Thursday, 31 January 2019

Allahternativet - korankaos og hadithhurlumhej i fuld effekt


Allahternativet - korankaos og hadithhurlumhej i fuld effekt.

Mere om Alternativet 's leflen for islam her.


Se også
Er Carolina Magdalene Maier fra Alternativet folketingets største CO2-gris?

No comments:

Post a Comment