Saturday, 8 December 2018

Fri os fra kontanthjælp: Købte Aarhus Kommune sig til indflydelse i strid med DR's regler?

Aarhus Kommune 's medarbejder blev ansat på tv-program; hvem betalte? Danmarks Radio eller skatteborgerne?

En medarbejder ansat i Aarhus Kommune fik orlov og arbejdede under Danmarks Radios vinger.

Dokumentarserien "Fri os for kontanthjælp", der har kunnet ses på DR1, havde en kommunal medarbejder ansat som en del af redaktionen i et helt år. En bekostelig affære og spørgsmålet er nu: Hvem betalte? Licensbetalerne eller skatteyderne i Aarhus Kommune?

Her ses jobkonsulenten Anne-Mette Hjortsø (til venstre), der siden 2010 har arbejdet på jobcenteret i Aarhus Kommune.Aarhus Kommune betalte "indirekte" for dokumentarprogrammet

Der er begrundet tvivl om, hvorvidt tv-serien "Fri os fra kontanthjælp" er så uafhængig, som det normalt forventes af programmer, der bliver sendt på Danmarks Radio.

Tv-producent - Thomas Heurlin - har på Facebook (15. november 2018) medgivet, at der er tale om en "indirekte" finansiering af tv-serien Fri os fra kontanthjælp fra Aarhus Kommunes side. Ifølge Thomas Heulin, der står bag programmet om arbejdsløshed, er det "helt i overensstemmelse med reglerne":Mistanken om, at Aarhus Kommune har fået særlig indflydelse på DR's dokumentarserie om kommunens indsats for arbejdsløse, får yderligere næring, når man læser følgende.

I en efterlysning fra september 2017 skriver Danmarks Radio, at deres medvirkende SKAL bo i Aarhus Kommune.Aarhus Kommune har altså efter at have skudt skattekroner i dokumentarserien fået lovning på, at kun egne borgere må medvirke. Hvorfor skal en kommune have den indflydelse på et dokumentarprogram finansieret af licensbetalerne?Kommunens medarbejder tager orlov og får tv-jobbet

En mangeårig ansat ved Aarhus Kommune får ikke overraskende også et tilbud om at medvirke i dokumentarserien på Danmarks Radio.

Anne-Mette Hjortsø har 20 års erfaring fra sit arbejde med arbejdsløse. Siden 2010 har hun været ansat på Aarhus Kommunes Jobcenter Aarhus. Da den økonomiske aftale mellem Danmarks Radio og Aarhus Kommune er indgået, får hun tilbudet om at medvirke i dokumentarprogrammet.

Hun takker ja, og ifølge sin jobprofil bliver hun bevilget orlov i et år for at arbejde som jobkonsulent på Danmarks Radios tv-dokumentar.Man ser også, at hun beskriver sig som ansat i Impact TV. Dette firma ejes af Thomas Heurlin, og det er Impact TV, der leverer Fri os fra kontanthjælp til Danmarks Radio.Det fremgår af Anne-Mette Hjortsøs CV, at hun i dag, efter orloven er overstået, stadig er ansat ved Aarhus Kommune i samme jobfunktion.Hvem betalte medarbejderens løn? Skatteyderne eller licensbetalerne?

Det økonomiske spørgsmål er indlysende. Hvem betalte jobkonsulent Anne-Mette Hjortsøs løn i et helt år i forbindelse med hendes orlov fra jobbet i Aarhus Kommune?

Lad os først se på hvad en jobkonsulent normalt tjener, hvis man har 20 års joberfaring i den stilling.

Jobindex - Danmarks største jobannonce-marked - har på deres website en funktion, hvor man kan udregne en gennemsnitsløn for jobfunktioner.

Hvis man taster jobkonsulent i Midtjylland med 20 års erfaring ind i systemet, får man en månedsløn på 32.180,00 kroner.Dette tal skal dog tages med forbehold, da det baseres på tilbagemeldinger direkte fra de mange brugere på Jobindex og ikke er baseret på lønstatistik fra Aarhus Kommune.

Men hvis vi bruger dette som en rettesnor, så koster en jobkonsulent i Aarhus med 20 års erfaring - inklusiv feriepenge - knap 435.000,00 kroner om året.

Denne løn må man gå ud fra, at Aarhus Kommunes jobkonsulent gerne vil have som ansat på tv-produktionen.

Men hvem betalte?

- Var det Danmarks Radios licensbetalere, der betalte Anne-Mette Hjortsøs løn?

- Eller var Aarhus Kommune så "large", at kommunen betalte jobkonsulentens løn under hendes orlov?

Svaret er, at enten Aarhus Kommune eller licensbetalerne har betalt jobkonsulentens løn, mens hun holdt orlov fra sit job i Aarhus Kommune for i stedet at medvirke i Fri os fra kontanthjælp.Hvad siger Danmarks Radios etik?

Normalt er Danmarks Radio meget skrap, når det gælder om at holde sponsorer og interessenter fra at få indflydelse på et program. Man må for eksempel Ikke kunne købe sig til indflydelse eller eksponering på DR.

Dette gælder i særdeleshed, når kommuner køber sig ind eller "støtter indirekte".

I marts 2017 måtte Danmarks Radio skrive følgende på egen hjemmeside. Da man opdagede, at blandt andet Struer Kommune havde bidraget med 64.500,00 kroner for at blive eksponeret i det populære program Cafe Hack.
Mange chefer i Danmarks Radio tog afstand fra Cafe Hack's metoder og forklarede problematikken. Her er det en af de øverste chefer - den tidligere tv-studievært Lars Daneskov - der forklarer, hvorfor den slags penge mellem Danmarks Radio og en kommune er et problem:Hverken Danmarks Radio eller de såkaldte produktionsselskaber, der leverer indhold til medievirksomheden, må få "sponsorering" eller "andre indtægter", erklærer DR-chefen Lars Daneskov.Dette harmonerer meget dårligt med, at tv-producenten Thomas Heurlin har skrevet følgende på sin Facebookprofil omkring de medvirkende i Fri os fra kontanthjælp:"Aarhus Kommune afholder de ekstraordinære omkostninger," erklærer Thomas Heurlin om sit tv-projekt, der delvist er finansieret af Aarhus Kommunes skatteydere.

Hvordan kan dette foregå, når Danmarks Radio i marts 2017 ellers var så klare i mælet?

"Vi skal være uafhængige, og ingen må kunne stille spørgsmål ved, om vi er et sted, fordi nogen har betalt."

(Citat: Lars Daneskov, Danmarks Radio)

Ovenstående var endda i forbindelse med et underholdningsprogram for primært den ældre del af befolkningen. I forbindelse med "Fri os for kontanthjælp" er der tale om en såkaldt dokumentarserie, der i Danmarks Radios navn skal afdække "virkeligheden" på jobmarkedet.

Hvad er op og ned?

Den virkelighed, vi nu kender til, er, at Danmarks Radio ifølge tv-producent Thomas Heurlin har modtaget "indirekte" økonomisk støtte for at vise Aarhus Kommunes jobcenter i en tv-serie, hvor kun Aarhus Kommunes egne borgere måtte medvirke i udsendelserne.

Herunder ses manden bag udsendelsesrækken på Danmarks Radio.

Spørgsmålet er nu: Betalte licensbetalerne eller skatteyderne i Aarhus for den jobkonsulent, der var ansat hos Thomas Heurlin i et helt år?
(Tilsendt postering)
Se også
Fri os fra kontanthjælp: Uigennemskueligt parløb mellem Danmarks Radio og Aarhus Kommune

Producent af Fri os fra kontanthjælp indrømmer: Aarhus Kommune betalte penge til tv-programmer

Fri os fra kontanthjælp: Det lugter af racisme; Aarhus Kommune og Danmarks Radio annoncerede efter særlige hudfarver

No comments:

Post a comment