Monday, 17 December 2018

DR skjuler navnet på pakistansk bandemedlem, der fik 20 års fængsel


Danmarks Radio har valgt at anonymisere en 20-årig pakistansk statsborger, der har fået 20 års fængsel for drabsforsøg på to politibetjente.

I forbindelse med Britta Nielsen-sagen greb DR det helt anderledes an. Britta Nielsen er anklaget, men ikke dømt. Alligevel skulle hendes navn frem med det samme.

Men når der er tale om en statsborger fra Pakistan, der ville dræbe betjente i en muslimsk ghetto i København, så finder DR fløjlshandskerne frem og behandler den dømte gerningsmand som et råddent æg.

Her ses det, hvordan licensbetalernes Danmarks Radio holder navnet på pakistaneren hemmeligt.
Sådan her skriver DR om deres etik i forhold til dømte personer:

"DR skal altid overveje om, nyhedsværdi og offentlighedens interesse vejer tungere end hensynet til den straffedes fremtid og pårørende."

"Hvis sagen omhandler en ikke-offentlig person, der er idømt mindre end en års fængsel, vil nyhedsværdi og offentlighedens interesse aldrig veje tungest."

Her taler vi om en pakistaner og muslim, der er idømt 20 år for forsøg på drab på politibetjente. Hensynet til en muslimsk våbengal pakistaners fremtid og pårørende vejer åbenbart tungere end hensynet til åbenhed i retsplejen, der er en af grundstenene i et demokrati.


(Tilsendt postering)


Se også
Alternativet 's pakistanske kulturborgmesterkandidat Badar Shah går ind for kønsadskillelse; pigerne må ikke komme med i BonBon-Land

1 comment:

  1. Der er stadig et gældende navneforbud, indtil dommen er endelig. Pt ventes der på om psykopaten anker sagen

    ReplyDelete